De Belastingkamer

Belasting terugvragen


In ons land moet u weliswaar vaak belasting betalen, maar gelukkig kunt u het zo nu en dan ook terugvragen. Dit is ook voor jongeren erg interessant. Als zij hun salaris ontvangen is hier vaak door de werkgever al wat belasting op ingehouden.

Om zo’n teruggaaf zo goed mogelijk in te vullen zijn er een aantal gegevens nodig. De algemene benodigdheden bestaan uit:
  • Een Burgerservicenummer (voormalig sofinummer)
  • Een bank- of gironummer voor de teruggaaf inkomstenbelasting
  • Een jaaropgave van loon, uitkering of pensioen
  • De inkomsten uit overige werkzaamheden
Ook heeft de Belastingdienst gegevens van uw ziektekosten nodig. U kunt hierbij denken aan:
  • Niet vergoede medicijnen, diëten die u volgt, gemaakte kilometers naar een medische specialist, etc.
Verder zijn eventuele studiekosten van belang. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Het betaalde collegegeld
  • Boekengeld
  • Ontvangen studiefinanciering

Denkt u dat u ook belasting kunt terugvragen? Leg ons uw situatie voor en wij zoeken het voor u uit. De Belastingkamer helpt u graag verder.


Naam
 

E-mail
 

Telefoon