De Belastingkamer

Aangifte inkomstenbelasting 2023


Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegeven overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken mee te sturen.

Deze stukken kunt u:
 • via onderstaand formulier uploaden en online naar ons verzenden, of;
 • faxen naar het faxnummer 036-8450167, of;
 • als attachment naar info@belastingkamer.nl verzenden, of;
 • per gewone post verzenden naar ons adres:
  Pietje Pluisplantsoen 6, 1336 AN Almere, of;
 • persoonlijk brengen
Na de vragenlijst doorgenomen te hebben zullen wij telefonisch contact opnemen met u om het een en ander te bespreken.
De persoonlijke gegevens dient u wel in te vullen. De overige gegevens hoeft u niet in te vullen indien u ze te ingewikkeld vindt. Tijdens het telefonisch onderhoud met u zullen wij die vragen alsnog met u doornemen.

Na het invullen van dit formulier zult u waarschijnlijk denken dat u de belastingaangifte liever zelf had kunnen invullen.
Om uw fiscale belangen goed te dienen doen wij ons best om zoveel mogelijk aftrekposten voor u te zoeken. De zoektocht naar maximale aftrekposten, levert logischerwijs veel vragen op.

Een troost voor u is dat u de meeste vragen met "Ja" of "Nee" kunt beantwoorden.
Tevens zullen veel vragen niet van toepassing zijn op u. Die vragen kunt u gewoon overslaan.

Naam   Voorletters  
Adres  
Postcode   Woonplaats  
Telefoon prive Mobielnr
E-mail   
Geboorte datum  
Geslacht  
 
Gegevens partner
Naam Voorletters
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoon prive Mobielnr
E-mail  
Geboorte datum
Geslacht
 
Willen u en uw partner de aangifte gezamelijk indienen als fiscale partners
Let op!!
Als u en uw partner de aangifte niet gezamelijk indienen als fiscale partners, dan dient uw echtgeno(o)t(e)/partner een eigen formulier in te vullen indien hij/zij zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft.
 
Kinderen
Heeft u thuiswonende kinderen ? Zo ja: vul hieronder de voorletters en geboorte datum van het jongste thuiswonende kind in
Voorletters Geboorte datum
 
Verplicht!
In alle gevallen: een kopie van de jaaropgaven van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen per fax of gewone post of UPLOADEN (Wilt u meer uploaden, klik dan hier )
 
Woon/werkverkeer met openbaar vervoer
Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd ?
 
Andere inkomsten
Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?
Upload en specificatie van de neveninkomsten en de gemaakte kosten daarvoor
 
Eigen woning
Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofdwoning)
WOZ-Waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente Bedrag:
Heeft u het volledige hypotheekbedrag voor de woning gebruikt ?
 
Verplicht!
In alle gevallen: een kopie van het hypotheekoverzicht meesturen per fax of gewone post of UPLOADEN
 
Uw Aanslagen/Voorlopige Teruggaaf
 • Ontvangen voorlopig teruggaaf 2023
  Bedrag of kopie uploaden

 • Betaalde voorlopige aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekering 2023
  Bedrag of kopie uploaden

Aanslagen/Voorlopige Teruggaaf partner
 • Ontvangen voorlopig teruggaaf partner 2023
  Bedrag of kopie uploaden

 • Betaalde voorlopige aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekering partner 2023
  Bedrag of kopie uploaden

 
Verzekeringen
De betaalde premies voor:
arbeidsongeschiktheidsverzekering Bedrag:
lijfrenteverzekering Bedrag:
Indien u lijfrente verzekering heeft: Pensioenoverzicht betreffende jaar en de Jaaropgaaf van het voorgaande jaar uploaden.
U kunt de polissen ook hier UPLOADEN
 
Heeft u bank- en spaartegoeden van meer dan € 50.000,00 ? (als u alleenstaande bent)

of
 
Heeft u bank- en spaartegoeden van meer dan € 100.000,00 ? (als u een fiscale partner heeft)

of
 
Ziektekosten
Ziektekosten die niet vergoed zijn Bedrag:
Specificatie uploaden
 
Studiekosten
Studiekosten zijn niet meer aftrekbaar, dus bewijzen daarvan hoeft u niet aan te leveren.

 
Giften gedaan ?

 
Verder verzoeken we u onderstaande gegevens aan te vinken die van toepassing zijn op u. Wij zullen daarover telefonisch contact opnemen met u om het een en ander te bespreken
U heeft alimentatie betaald
U heeft alimentatie ontvangen (niet het bedrag voor kinderen)
Vakantiehuis of tweede woning
U heeft een monumentenpand
U had effecten en andere beleggingen
U had meer dan 30.360 euro spaartegoed of beleggingen
U had buitenlands inkomen
U bent eigenaar van woning waarin uw ouders wonen
U heeft in het afgelopen jaar tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) gehad (denk aan koop van een andere woning terwijl uw eerste woning nog niet verkocht was)
U heeft in het afgelopen jaar een woning verkocht of gekocht
U heeft de lening voor uw huidige woning verhoogd in het afgelopen jaar
U bent in het afgelopen jaar gescheiden
U bent in het afgelopen jaar gehuwd of gaan samenwonen
 
Wilt u meer uploaden, klik dan hier
 
 
Indien er nog zaken zijn waarvan u ons op de hoogte wilt stellen i.v.m. uw aangifte, dan kunt u hieronder uw opmerkingen toevoegen