De Belastingkamer

Aangifte van erfbelasting


Als iemand overlijdt, is dat vaak erg ingrijpend. Helaas moet u ook in deze moeilijke tijd van alles regelen. Eén van deze dingen is de verdeling van de erfenis. Als iemand overlijdt, dan gaat zijn of haar erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat. Als u een erfenis krijgt, dan moet u in veel gevallen erfbelasting betalen.

Hoe zit het met schenkingen?
Ook schenkingen die binnen een half jaar voor het overlijden zijn gedaan, worden voor de erfbelasting gezien als erfenis. Over deze schenkingen moet dus ook erfbelasting worden betaald. De schenkbelasting die al eerder over deze schenkingen is betaald, zal worden verrekend met de erfbelasting.

Laat u goed informeren
Vaak bestaat een erfenis niet alleen uit geld. Voorts dient u rekening te houden met hetgeen in het testament is bepaald. Daarom is de precieze waarde van de erfenis vaak lastig vast te stellen. Ook kunt u in sommige gevallen vrijgesteld worden van het betalen van erfbelasting. Daarom is het belangrijk om u goed te laten informeren. De Belastingkamer kan u hierbij helpen. Tijdens uw aangifte bekijken wij uw specifieke situatie en regelen het voor u.

Heeft u hulp nodig bij de aangifte van de erfbelasting? Neem dan contact op met De Belastingkamer. Wij staan u graag te woord.

Heeft u hulp nodig bij de aangifte van de erfbelasting? Neem dan vandaag nog contact met ons op.


Naam
 

E-mail
 

Telefoon